voopoo

voopoo แนวทางการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าของโลก 7.1 มาตรการ

voopoo

แนวทางการควบ voopoo คุมยาสูบกระแสไฟฟ้าของโลก 7.1 มาตรการด้านการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าจากประเทศต่างๆทั้งโลก เอกสารจาก 

Global Center for Good voopoo Governance in tobacco control ไ ด้ สะสมข้อมูลมาตรการด้านการควบคุมยาสูบ กระแสไฟฟ้าจากประเทศต่างๆทั่วทั้งโลก มีประเทศที่ ด าเนินการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้า ดังนี้ แนวทางการขาย หรือ การจ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้า ถูกห้ามใน 43

 ประเทศต่อแต่นี้ไป: แอนติกาแล้วก็บาร์บูดา, ประเทศอาร์เจนตินา, ประเทศออสเตรเลีย, บาห์เรน, บาร์เบโดส, ภูเขาฏาน, บราซิล, บรูไน, เขมร, โคลัมเบีย, คอสตาริก้า , อียิป

ต์, เอธิโอเปีย, ปนเบีย, ประเทศอิหร่าน, ประเทศญี่ปุ่น, จอร์แดน, ประเทศเกาหลีเหนือ, ประเทศคูเวต, ลาว, เลบานอน, มอริเชียส, ประเทศเม็กซิโก, เนปาล, นิการากัว, โอมาน, ปานามา, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, เซเชลส์, ประเทศสิงคโปร์, ศรีลังกา, 

ซูริท้องนาเม, ซีเรีย, ไทย, ติเตียนมอร์ – เลสเต, เติร์กเมนิส

ถานที่, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อุรุกวัย, นคร วาว่ากล่าวกัน, เวเนซุเอลา ปัจจุบัน ประเทศอินเดีย 55 ประเทศที่อนุญาตให้ขายยาสูบกระแสไฟฟ้า แต่ว่ามีข้อจ ากัดวิธีขาย ดังเช่น สถานที่ การ จ ากัดการเข้าถึง หรือกฎเกณฑ์ห้ามขายข้ามเขต อื่นๆดังเช่นว่า ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย,

 จีน, แคนาดา, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ประเทศฟินแลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, หน้าจอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮอนมองรัส, ฮังการี, ไอ

ซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิตาลี, โกตดิโคร์, จาเมกา104 , ประเทศเกาหลีใต้, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, มอลโดวา, มอลโดวา, เนเธอร์แลนด์,นิวซีแลนด์, ประเทศนอร์เวย์, ขว้างเลา, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศโปแลนด์, ประเทศโปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมารีโน,สโลว

ะเกีย, สโลวีเนีย, ประเทศสเปน, ประเทศสวีเดน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์105 , ทาจิกิสถานที่, โตโก, ประเทศตุรกี, ยูเครน, สหราช อาณาจักร, เวียดนาม30 ประเทศที่ควบคุมสารนิโคติน (รวม

ทั้ง/หรืออื่นๆ) สารประกอบของยาสูบ กระแสไฟฟ้า จาก 54 ประเทศที่อนุญาตให้ขายยาสูบกระแสไฟฟ้าอย่างต่ำ 30 ประเทศ ควบคุมจำนวน ความเข้มข้นหรือขนาด ของนิโคตินในน้ ายาบุหยีกระแสไฟฟ้า ในสหภาพยุโรปก าครั้งด ความ เข้มข้นของหลักเกณฑ์เป็น 20 mg./ml.“ รวมทั้ง” ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนประกอบ ที่เสี่ยงต่อ สุขภาพของผู้คนในต้นแบบที่ร้อนไหมร้อนในน้ ายาบุหยีกระแสไฟฟ้า (“ หรือ” ส าห

รับแคนาดา แล้วก็อิสราเอล106): ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, แคนาดาโครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐ เช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ประเทศฟิ

นแลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, มอลโดวา, เนเธอร์แลนด์, ประเทศโปแลนด์, ประเทศโปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวะเกีย

, สโลวีเนีย, ประเทศสเปน, ประเทศสวีเดนรวมทั้งสหราชอาณาจักร ดังนี้ บางประเทศไม่มีข้อมูลเชื่อใจได้มิได้แปลว่า มีการอนุญาต ไหมมีการควบคุม 19 ก.ย. พุทธศักราช 2562 นายกฯประเทศอินเดีย Narendra Modi กล่ า ว ถึงป ร ะเด็นบุห ปรี่ไฟฟ้ าไ ว้ ว่ า “รัฐบาลได้ห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมี ผล ก ร ะ

ทบต่อสุ ขภ าพของมนูษ ย์ โดยยิ่งไปกว่านั้นเยาวชน พวกเราไม่มีความรู้ว่า เมื่อวัยรุ่นหรือเยาวชนของพวกเราติดบุหรี่ กระแสไฟฟ้าแล้วพวกเขาจะแปลงเป็นคนติดยาเสพติดแล้วก็กลายเป็นเหยื่อ

การต่อว่าดยาพิษนี้ผมขอให้ พวกท่านทุกคนเลิกจากการเสพติดยาสูบและไม่ปกปิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับยาสูบกระแสไฟฟ้า ให้ เราทุกคนสร้างประเทศอินเดีย

ที่มีสุขภาพดประเทศอินเดียได้น าเสนอใจความสำคัญข้อพิสูจน์ถึงเหตุผลการห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้าไว้ ที่ สามารถตอบค าถามสังคมประเทศอินเดียและก็ไทยได้หมายถึง1) การที่กรุ๊ปยาสูบกระแสไฟฟ้ามักอ้างถึงรายงานของอังกฤษ ช่วงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พุท

ธศักราช2558 ที่กล่าวว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายกว่ายาสูบ 95% ซึ่งการค้นคว้านี้ไม่มีหลักฐานทาง สถานพยาบาลรวมทั้งระบาดวิทยา แต่ว่าเป็นแบบจ าทดลองครึ่งหนึ่งสมมติฐานแล้วก็

เป็นเพียงแต่การคาดการณ์ โดย

เป็น เพียงแค่ข้อคิดเห็นของคนเขียน 12 คน ซึ่ง 1 ใน 3 ประกาศกระจ่างแจ้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยาสูบ 2) เหตุผลที่ไม่ควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าราวกับยาสูบ ด้วยเหตุว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าก าลังช่วย อุตสาหกรรมยาสูบหานักดูดคนใหม่เพื่อนฝูง าไปสู่การเสพติดนิโคติน ซึ่งการเพิ่มการเสพติด ใหม่จะยิ่งท าให้เหตุการณ์ของประเทศอินเดียห่วยแตกลงแค่นั้น แ 3) ประเทศอินเดียไม่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพื่อการเลิกยาสูบ เพ

ราะเหตุว่า 80% ของคนที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า สำหรับในการเลิกยาสูบยังคงติดนิโคตินเป็นต้นว่าเดิม ซึ่งนิโคตินเป็นสารเคมีที่มีอันตรายรวมทั้งบางทีอาจก่อ โรคมะเร็ง ดังนี้ ที่ส าคัญประสบการณ์จากอเมริกาแจ่มแจ้งว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าท าให้เยาวชนเสพ ติด”